Information till vårdnadshavare om vaccination. Det svenska vaccinationsprogrammet för barn (engelska)

Ett informationsblad till föräldrar med information om det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Informationsbladet kan användas inom barnhälsovården och elevhälsan. Reviderad version från juli 2016.

Andra språk

Informationsbladet finns även på följande språk (reviderade 2017): svenska, albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, franska, pashto, persiska/farsi, polska, ryska, somaliska, spanska, sydkurdiska/sorani, tigrinja och turkiska.

Bläddra och läs

  • Author: Folkhälsomyndigheten
  • Release date: 2017-07-25
  • Number of pages: 2
  • Article: 16067
Gå till toppen av sidan