Denna första lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen omfattar en uppföljning av nuvarande program, utvecklingen av nya vacciner samt Socialstyrelsens planering för eventuella förändringar i de nationella vaccinationsprogrammen.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2013-01-01
  • Antal sidor: 25
  • Artikelnummer: 2013-10-7