Allt är inte som vanligt, covid-19 sprids fortfarande

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell informationsinsats om covid-19. Allt är inte som vanligt riktar sig till barn, unga och vuxna i alla skol- och utbildningsformer i Sverige. Syftet är att påminna och fördjupa förståelsen om att vad var och en behöver göra för att minska spridningen av covid-19.

Allt material, som t.ex. flera affischer finns på sidan Allt är inte som vanligt.

Affischen på olika språk