Hög ålder är en betydande riskfaktor för allvarlig sjukdom i covid-19 och alla har ansvar för att skydda äldre mot smitta. På uppdrag av regeringen har Folkhälsomyndigheten tagit fram information som personal vid särskilda boenden för äldre kan sätta upp på allmänna utrymmen. Affischen vänder sig till de som besöker personer som bor på särskilda boenden. Den går att skriva ut i såväl A4 som A3.

Andra språk

Affischen i finns även på följande språk: arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, engelska, finska, meänkieli, persiska/farsi, polska, somaliska.

Relaterad läsning

Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre