Ett informationsblad till föräldrar med information om vaccination mot HPV i det svenska vaccinationsprogrammet. Faktabladet kan användas inom elevhälsan. Reviderad version från juli 2016.

Andra språk

Informationsbladet finns även på följande språk (reviderade 2017): svenska, albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, engelska, franska, pashto, persiska/farsi, polska, somaliska, spanska, sydkurdiska/sorani, tigrinja och turkiska.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-07-28
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: 16101