Allt är inte som vanligt, covid-19 sprids fortfarande

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell informationsinsats om covid-19. Allt är inte som vanligt riktar sig till barn, unga och vuxna i alla skol- och utbildningsformer i Sverige. Syftet är att påminna och fördjupa förståelsen om att vad var och en behöver göra för att minska spridningen av covid-19.

Allt material, som t.ex. flera affischer finns på sidan Allt är inte som vanligt.

Affischen på olika språk

Din utbildning är viktig – fortsätt studera, men kom ihåg att allt inte är som vanligt (arabiska) (PDF, 99 kB)

Din utbildning är viktig – fortsätt studera, men tänk på att allt inte är som vanligt på (farsi/persiska) (PDF, 99 kB)

Din utbildning är viktig – fortsätt studera, men tänk på att allt inte är som vanligt (franska) (PDF, 47 kB)

Din utbildning är viktig – fortsätt studera, men tänk på att allt inte är som vanligt (somaliska) (PDF, 43 kB)

Din utbildning är viktig – fortsätt studera, men tänk på att allt inte är som vanligt (tigrinja) (PDF, 66 kB)