Rekommendationer om covid-19 för de som är 70 år eller äldre att begränsa sina nära kontakter.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för personer som är 70 år eller äldre ändrades den 22 oktober 2020. Nu gäller att du som är 70 år eller äldre omfattas av de allmänna råd som gäller för alla. En ny version av detta faktablad kommer att publiceras inom kort.

Svensk version: Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter
Här finns även affischen att ladda ned på andra språk.

Relaterad läsning

Mer information som riktar sig till äldre