Rapporten är en av 21 underlagsrapporter för ”Folkhälsopolitisk rapport 2010: Framtidens folkhälsa – allas ansvar” som Statens folkhälsoinstitut presenterade för regeringen i november 2010. Rapporten ger en fördjupad kunskap och information om de ekonomiska beräkningarna och bedömningarna i Folkhälsopolitisk rapport 2010.

Syftet med rapporten är att ge regeringen ett samhällsekonomiskt underlag för att ta beslut inom folkhälsopolitiken. Det gör vi genom att presentera

  • samhällsekonomiska kostnader för ohälsa
  • statsfinansiella kostnader för rekommenderade åtgärder
  • bedömningar av kostnadseffektivitet för några av de rekommenderade åtgärderna.

Rapporten vänder sig till regeringen och till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå som får ett underlag för att göra prioriteringar för framtidens folkhälsa.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsår: 2011
  • Antal sidor: 104
  • Artikelnummer: FHI110807