Bingo omfattar spelande på hallbingo, bingo via internet samt bilbingo. Mindre än fyra procent av befolkningen har spelat bingo det senaste året. De flesta som spelar är kvinnor (60 procent). En femtedel av spelarna är 65 år eller äldre.

Om Swelogs

Swedish longitudinal gambling study, är en svensk befolkningsstudie som pågår mellan 2008 och 2015. Syftet är att ta fram kunskap som ska användas för att utveckla förebyggande metoder mot skadeverkningar av överdrivet spelande. De drygt 8 000 slumpmässigt utvalda personerna mellan 16 och 84 år som deltog vid det första mättillfället kontaktas ytterligare minst tre gånger under studien. I det här faktabladet används data från 2008/09. Grad av spelproblem definieras med hjälp av mätinstrumentet Problem Gambling Severity Index, PGSI.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2014-03-17