Faktablad – Förebygga kikhosta hos spädbarn

Detta faktablad innehåller en kort sammanfattning av Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn. Faktabladet riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården, särskilt inom mödrahälsovård, barnhälsovård, barnsjukvård och primärvård och är avsett för informations- och utbildningsinsatser.

Det finns även en PowerPoint-presentation med talmanus som kan användas i utbildningssyfte.

Att förebygga kikhosta hos spädbarn (PowerPoint, 3,5 MB)

Att förebygga kikhosta hos spädbarn (PDF, 1,1 MB)

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-08-25
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: 16043

Öppna publikationen

Faktablad – Förebygga kikhosta hos spädbarn(PDF 389 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan