Mellan år 2008/2009 och 2009/2010 utvecklade ungefär 100 000 personer i Sverige ett problemspelande, samtidigt som ungefär lika många personer uppgav att de hade slutat ha problem med sitt spelande. Det finns en stor rörlighet in i och ut ur spelproblem samtidigt som andelen med spelproblem i befolkningen är oförändrad. Av de 100 000 nya problemspelarna hade ungefär 80 000 inte haft problem med sitt spelande tidigare. 20 000 personer hade haft spelproblem tidigare i livet, och var alltså återfall.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2014-03-17