Spelproblem är ett folkhälsoproblem. Ungefär två procent av den svenska befolkningen upplever såpass allvarliga negativa konsekvenser av sitt spelande att de är problemspelare. Ytterligare drygt fem procent av befolkningen spelar på ett riskabelt sätt.

Om Swelogs

Swedish longitudinal gambling study, är en svensk befolkningsstudie som pågår mellan 2008 och 2015. Syftet är att ta fram kunskap som ska användas för att utveckla förebyggande metoder mot skadeverkningar av överdrivet spelande. De drygt 8 000 slumpmässigt utvalda personerna mellan 16 och 84 år som deltog vid det första mättillfället kontaktas ytterligare minst tre gånger under studien. I det här faktabladet används data från 2008/09. Grad av spelproblem definieras med hjälp av mätinstrumentet Problem Gambling Severity Index, PGSI.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2014-03-17