Kunskap om vilka risk- och skyddsfaktorer som påverkar respektive motverkar spelproblem är viktig för att utveckla förebyggande åtgärder. I rapporten ”Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande – resultat från Swelogs fördjupningsstudie” presenteras den senaste kunskapen utifrån svenska data på området. Det här faktabladet sammanfattar de viktigaste resultaten från rapporten.

Om Swelogs

Swedish longitudinal gambling study, är en svensk befolkningsstudie som pågår mellan 2008 och 2015. Syftet är att ta fram kunskap som ska användas för att utveckla förebyggande metoder mot skadeverkningar av överdrivet spelande. De drygt 8 000 slumpmässigt utvalda personerna mellan 16 och 84 år som deltog vid det första mättillfället kontaktas ytterligare minst tre gånger under studien. I det här faktabladet används data från 2008/09. Grad av spelproblem definieras med hjälp av mätinstrumentet Problem Gambling Severity Index, PGSI.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2014-03-17