Rapporten presenterar sammandrag ur det vetenskapliga programmet från konferensen FEMP 2011. Konferensen finansierades av Europeiska Kommissionens Folkhälsoprogram 2008. Rapporten kan användas för att utveckla arbetet med hivprevention och sexuell hälsa bland män som har sex med män (MSM) i Europa.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2012-11-28
  • Antal sidor: 124
  • Artikelnummer: 2011-15-20