FHIFS 2010:2

Ändringsförfattning

Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om yrkesmässig tillverkning av alkohol och ansökan om detta beslutade av Alkoholinspektionen

Beslutade: 6 december 2010

Gäller från och med: 1 januari 2011