FHIFS 2010:3

Ändringsförfattning

Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2002:5) om servering från minibar på hotellrum

Beslutade: 6 december 2010

Gäller från och med: 1 januari 2011