FHIFS 2010:4

Ändringsförfattning

Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om upphävande av institutets föreskrifter och allmänna råd (FHIFS 2001:1) enligt alkoholförordningen (1994:2046, senast ändrad 2001:415), tobaksförordningen (2001:312), förordningen (1999:1148, senast ändrad 2001:318) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Beslutade: 13 december 2010

Gäller från och med: 1 januari 2011