Ändringsförfattning

FHIFS 2013:10

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter och allmänna råd (FHIFS 2010:8) om anmälan av lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning

Beslutade: 12 november 2013

Gäller från och med: 3 januari 2014