Ändringsförfattning

FHIFS 2013:11

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2001:2) om varningstexter på tobaksvaror samt innehållsdeklaration för och begränsning av halten av vissa beståndsdelar i cigarettrök

Beslutade: 12 november 2013

Gäller från och med: 3 januari 2014