FHIFS 2013:12

Ändringsförfattning

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2013:1) om alkoholhaltiga preparat

Beslutade: 12 november 2013

Gäller från och med: 3 januari 2014