FHIFS 2013:3

Ändringsförfattning

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2007:1) om undantag från kravet på tillstånd enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Beslutade: 12 november 2013

Gäller från och med: 3 januari 2014