FHIFS 2013:4

Ändringsförfattning

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2002:8) om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker

Beslutade: 12 november 2013

Gäller från och med: 30 november 2014