Upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit

Ändringsförfattning

FHIFS 2013:5

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts
föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit.

Beslutade: 12 november 2013

Gäller från och med: 3 januari 2014

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2013-11-12
  • Antal sidor: 2

Öppna publikationen

Gå till toppen av sidan