FHIFS 2013:5

Ändringsförfattning

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit

Beslutade: 12 november 2013

Gäller från och med: 3 januari 2014