FHIFS 2013:6

Upphävande av Statens folkhälsoinstituts allmänna råd (FHIFS 2002:6) till alkohollagens (1994:1738) serveringsbestämmelser

Beslutade: 12 november 2013

Gäller från och med: 3 januari 2014