FHIFS 2013:7

Ändringsförfattning

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2003:3) om statistiska uppgifter avseende servering

Beslutade: 12 november 2013

Gäller från och med: 3 januari 2014