Upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter och allmänna råd (FHIFS 2002:7) om tillståndsbevis

Ändringsförfattning

FHIFS 2013:8

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter och allmänna råd (FHIFS 2002:7) om tillståndsbevis

Beslutade: 12 november 2013

Gäller från och med: 3 januari 2014

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2013-11-12
  • Antal sidor: 2
Gå till toppen av sidan