FHIFS 2013:9

Ändringsförfattning

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2010:7) om kunskapsprov

Beslutade: 12 november 2013

Gäller från och med: 3 januari 2014