Konsoliderad version att läsa på skärm

Detta är en konsoliderad föreskrift som tagits fram i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen (pdfer finns i publikationen). Ändringar har förts in till och med HSLF-FS 2020:16.

  • Grundförfattning beslutad: 2 januari 2014
  • Grundförfattning gäller från och med: 3 januari 2014
  • Senaste lydelse gäller från och med: 7 april 2020

Läs den senaste versionen av föreskriften genom att klicka på "Läs publikation".

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 3 januari 2014
  • Uppdaterad: 7 april 2020