FoHMFS 2014:11

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel

Beslutade: 2 januari 2014

Gäller från och med: 3 januari 2014