FoHMFS 2014:2

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker

Beslutade: 2 januari 2014

Gäller från och med: 3 januari 2014

Omtryck: HSLF-FS 2019:27

Konsoliderad version: FoHMFS 2014:2 (PDF, 178 kB)