FoHMFS 2014:4

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om teknisk sprit

Beslutade: 2 januari 2014

Gäller från och med: 3 januari 2014

Ändringsföreskrift: HSLF-FS 2020:16

Konsoliderad version: FoHMFS 2014:4 (PDF, 252 kB)