FoHMFS 2014:6

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillståndsbevis

Beslutade: 2 januari 2014

Gäller från och med: 3 januari 2014

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2019:10

Konsoliderad version: FoHMFS 2014:6 (PDF, 278 kB)