FoHMFS 2014:7

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov

Beslutade: 2 januari 2014

Gäller från och med: 3 januari 2014

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:77