FoHMFS 2014:8

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om anmälan av lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning

Beslutade: 2 januari 2014

Gäller från och med: 3 januari 2014