Vad kan det innebära att ha ett genusperspektiv på folkhälsa? Hur påverkar genus våra livsvillkor, delaktighet, arbetsliv och hälsa? Kan skapade föreställningar om hur kvinnor och män ska leva, se ut eller agera påverka hälsan på en befolkningsnivå? Är det ett folkhälso­problem om jag är rädd när jag går ut eller om jag blir misshandlad i mitt eget hem?

Denna skrift syftar till att lyfta fram fyra väsentliga folkhälsoområden, arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld, och visa på hur stor betydelse ett genusperspektiv har för vår förståelse av ojämlikhet i hälsa. Ett väl integrerat genusperspektiv där olika maktordningar synliggörs kan leda till förbättrad folkhälsa för alla.

Boken riktar sig till politiker, folkhälsoarbetare, myndigheter, frivillig­organisationer, studenter och andra intresserade.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2008-05-26
  • Antal sidor: 86
  • Artikelnummer: FHI080224