Denna rapport handlar om Folkhälsomyndighetens analysrutiner av patientprov vid misstanke om brucellos. Kunskapsunderlaget skrevs efter ett arbetsmöte som genomfördes 1 april 2015 med representanter från olika kliniska laboratorier i hela landet. Rapporten tjänar som en vägledning för läkare och personal vid kliniska laboratorier som hanterar misstänkta fall av brucellos.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Denna rapport handlar om Folkhälsomyndighetens rutiner vid analys av prov med misstänkt förekomst av Brucella spp som myndigheten får av landets kliniska mikrobiologiska laboratorier. I myndighetens rutin utförs brucella-specifik odling och probe-baserad realtids-PCR på det inkommande provmaterialet. Vid växt av Brucella spp utförs även resistensbestämning (minimum inhibitory concentration, MIC) med Etest® (Biomerieux) för de fem preparaten som används mest för behandling (rifampicin, doxycycline/tetracyklin, ciprofloxacin, gentamicin, och trimetoprim-sulfametoxazol).

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-12-16
  • Artikelnummer: 15157