Den här vägledningen vill bidra med kunskap om hur man lyckas med ett framgångsrikt föräldrastödsarbete. Vägledningen ger en samlad bild över aktuell forskning och olika former av föräldrastöd. Den ger också en konkret beskrivning av hur man kommer igång med ett framgångsrikt föräldrastödsarbete.

Vägledningen vänder sig till beslutsfattare, tjänstemän och praktiker på lokal och regional nivå som vill påbörja eller vidareutveckla föräldrastödjande arbete. Förhoppningen är att vägledningen ska tjäna som inspiration och stöd.

Andra reviderade upplagan. Den här versionen av vägledningen innehåller endast marginella ändringar.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2014-05-15
  • Antal sidor: 69
  • Artikelnummer: 2014-05-02