Hög ålder är en betydande riskfaktor för allvarlig sjukdom i covid-19 och alla har ansvar för att skydda äldre mot smitta. På uppdrag av regeringen har Folkhälsomyndigheten tagit fram information som är ett stöd till boende på särskilda boenden för äldre och för besökare.

Svensk version: Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre
Via länken finns även affischen att ladda ned på andra språk.