Publikationen presenterar resultaten från en kartläggning av regioner och landstings förebyggande arbete mot spelproblem år 2015. Publikationen visar även aktörernas behov av stöd om de hade ett tydligare förebyggande uppdrag. Kartläggningen bygger på en webbenkät som Folkhälsomyndigheten gjort i samråd med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Kartläggningen är ett underlag för Folkhälsomyndighetens kunskaps- och metodutveckling.

Här kan du läsa om kommunernas förebyggande insatser mot spelproblem

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-06-21
  • Antal sidor: 8
  • Artikelnummer: 16048