I juni 2011 enades FNs medlemsländer om en ny deklaration "Political Declaration on hiv/aids: Intensifying our Efforts to eliminate hiv/aids" som innehåller mål för arbetet med hiv och aids i världen. Denna deklaration bygger vidare på den så kallade UNGASS deklarationen från 2001. I enlighet med denna deklaration rapporterar Sverige vartannat år till UNAIDS resultatet av det nationella hivpreventiva arbetet. Den här rapporten, The Global AIDS Response Progress Report 2012 (GARP), är en del i denna rapportering.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2012-11-28
  • Antal sidor: 43
  • Artikelnummer: 2012-19-2