Hälsa på lika villkor. Hälsa och livsvillkor bland HBT-personer

Enligt propositionen Mål för folkhälsan (prop. 2002/03:35) är det övergripande målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Mot bakgrunden av att kunskapen om hälsosituationen bland homo- och bisexuella samt transpersoner (hbt-personer) är begränsad i Sverige har regeringen gett Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att undersöka och analysera hälsosituationen hos dessa grupper samt föreslå åtgärder. För att undersöka och analysera hälsosituationen har Statens folkhälsoinstitut initierat och genomfört ett flertal kvalitativa och kvantitativa delstudier.

Föreliggande rapport är en utveckling av bilaga 2 i rapporteringen av hbt-uppdraget och syftar till att kvantitativt beskriva hälsosituationen för hbt-grupperna. Författare till rapporten är Niklas Roth, Gunnel Boström och Karin Nykvist.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2006-01-01
  • Antal sidor: 101
  • Artikelnummer: R068

Öppna publikationen

Hälsa på lika villkor. Hälsa och livsvillkor bland HBT-personer(PDF 2,9 MB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan