En hälsodeklaration ska fyllas i innan vaccination mot covid-19. Denna kan användas digitalt eller skrivas ut inför vaccinationstillfället, av alla regioner.

Svensk version: Hälsodeklaration Vuxna – vaccination mot covid-19
Via länken finns även affischen att ladda ned på andra språk.