Socialstyrelsen, i samverkan med Jordbruksverket, har utarbetat denna tvärsektoriella handlingsplan för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Den omfattar hälso- och sjukvård, folkhälsa, den yttre miljön, djurhållning, veterinärmedicin och livsmedel.

Tvärsektoriell handlingsplan antibiotikaresistens 2018–2020