Socialstyrelsen, i samverkan med Jordbruksverket, har utarbetat denna tvärsektoriella handlingsplan för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Den omfattar hälso- och sjukvård, folkhälsa, den yttre miljön, djurhållning, veterinärmedicin och livsmedel.

Tvärsektoriell handlingsplan antibiotikaresistens 2018–2020

Bläddra och läs

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2015-01-01
  • Antal sidor: 67
  • Artikelnummer: 2015-3-37