Detta kunskapsunderlag, utarbetat av en expertgrupp, ingår i Socialstyrelsens underlag inför ett ställningstagande till eventuell allmän barnvaccination mot hepatit B i Sverige.

Appendix till hepatit B-vaccination – kunskapsunderlag från experter (hela sammanfattningen) (PDF-dokument, 827 kB)

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2010-01-01
  • Antal sidor: 104
  • Artikelnummer: 2010-1-21