Denna rapport är en av 21 underlagsrapporter för Folkhälsopolitisk rapport 2010: Framtidens folkhälsa – allas ansvar, som Statens folkhälsoinstitut presenterade för regeringen i november 2010. Rapporten ger mer kunskap och information om de ekonomiska beräkningarna och bedömningarna i Folkhälsopolitisk rapport 2010. Rapporten visar att det finns hinder som kan innebära att beslutsfattare avstår från tidiga och förebyggande åtgärder i arbetet för en bättre folkhälsa. De hinder som studeras är organisatoriska förhållanden och budgetsystemens utformning. Rapporten vänder sig i första hand till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå som vill ha ett underlag för att minska hindren i samhället och prioritera framtidens folkhälsa.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2011-08-25
  • Antal sidor: 55
  • Artikelnummer: FHI110803