För att stärka tillsynen inom området höga ljudnivåer från musik har Socialstyrelsen genomfört ett nationellt tillsynsprojekt, vars resultat redovisas i den här rapporten.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsår: 2006
  • Antal sidor: 42
  • Artikelnummer: 2006-109-8