HSLF-FS 2015:10

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar

Beslutade: 1 juli 2015

Gäller från och med: 1 juli 2015

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2015:27

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2022:24

Konsoliderad version: HSLF-FS 2015:10 (PDF, 175 kB)