Grundförfattning

HSLF-FS 2015:10

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar

Beslutade: 1 juli 2015

Gäller från och med: 1 juli 2015

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2015:27

Läs föreskrifterna på skärmen

  • Utgivningsdatum: 2015-07-01