Ändringsförfattning

HSLF-FS 2015:26

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall

Beslutade: 17 november 2015

Gäller från och med: 1 december 2015

Grundförfattning: HSLF-FS 2015:7

Läs föreskrifterna på skärmen

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-11-17
  • Antal sidor: 2