HSLF-FS 2015:26

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall

Beslutade: 17 november 2015

Gäller från och med: 1 december 2015

Grundförfattning: HSLF-FS 2015:7

Konsoliderad version: HSLF-FS 2015:7 (PDF, 117 kB)