HSLF-FS 2015:27

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:10) om smittspårningspliktiga sjukdomar

Beslutade: 17 november 2015

Gäller från och med: 1 december 2015

Grundförfattning: HSLF-FS 2015:10

Konsoliderad version: HSLF-FS 2015:10 (PDF, 98 kB)